Search

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2018r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej.  To dzień szczególny dla  nauczycieli, pracowników obsługi. Uczniowie złożyli podziękowania za najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku – wykształcenie.

Na wstępie zabrał głos dyrektor szkoły p. Marek Sternalski, który skierował do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia pracownikom szkoły. Następnie Dyrektor Kuratorium Oświaty p. Krzysztof Szewczyk również złożył życzenia uczniom i wszystkim pracownikom szkoły. Głos zabrali również były dyrektor szkoły p. Mieczysław Żelazny oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Wszyscy życzyli samych sukcesów i wytrwałości w pracy. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu klas 0, IIA i IIIA. Wierszem, piosenką i tańcem mali artyści podziękowali za pracę i trud włożony w wychowanie nowych pokoleń. Gromkie oklaski były najlepszym podziękowaniem dla artystów.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

M. Piechurska

Additional information