Search

B&N - karta rowerowa

Uczniowie klas piątych po długich przygotowaniach przystąpili do egzaminów na kartę rowerową. Testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, na wymagane 80% zdało 47 uczniów.

24 maja do egzaminu sprawdzającego umiejętności praktyczne z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego zgłosiło się 43 uczniów. Wszyscy zdali go pomyślnie. Przy egzaminowaniu pomagała policjantka z Miejskiej Komendy Policji w Radomiu wydziału Ruchu Drogowego.

Każdy ubiegający się o kartę rowerową przeszedł instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w gabinecie szkolnej pielęgniarki.

Gratulujemy!

Aleksandra Kowal i Dariusz Chęć

Additional information