Search

Badania słuchu w klasach 1.

24 maja odbyły się w naszej szkole badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I . Celem tych badań jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Zaburzenia te mogą nie tylko utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do informacji dźwiękowej, lecz także zakłócić rozwój mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które złagodzą lub usuną zaburzenia lub dysfunkcje. W badaniach wykorzystano metody audiometryczne, które dostarczyły informacji o sprawności słuchu dziecka w zakresie niskich, średnich i wysokich tonów. Podczas badania dzieci miały założone słuchawki i sygnalizowały czy słyszą podany dźwięk. Badania słuchu prowadzone były przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

M. Piechurska

Additional information