Search

"Twoje dane Twoja sprawa" - konkurs

18 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się konkurs o ochronie danych osobowych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego GIODO „Twoje dane, Twoja sprawa”. Celem  programu było  poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Konkurs poprzedziły lekcje wychowawcze i biblioteczne dotyczące ww. tematyki oraz plakaty „Chroń swoje dane osobowe” wykonane przez uczniów i zaprezentowane na szkolnej wystawie. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4-7. Mieli oni do rozwiązania test składający się z 27 pytań. Wyniki poznamy wkrótce.

Renata Kowal, Joanna Moroz, Monika Stępniewska

Additional information