Search

Zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas 4-7 z rodzicami odbędą się 31 stycznia 2018 r. o godz. 18.00. W godzinach 18.00-19.30 wszyscy nauczyciele uczący w tych klasach pełnią dyżur pedagogiczny.

Spotkania wychowawców klas 0-3 z rodzicami odbędą się 1 lutego 2018 r. o godz. 17.00. Nauczyciele języka angielskiego oraz muzyki pełnią dyżur pedagogiczny w godzinach 18.00-19.30. w dniu 31. 01. 2018 r.

Przydział sal:
 
na zebrania 31 stycznia 2018r. (środa) 
4a s. 104
4b s.102
4c s. 105
4d s. 103
4e s. 107
5a s. 109
5b s.  5
5c s. 106
6a s. 101
6b s. 7
7a s. 6
7b s. 108
7c s. 110
 
Przydział sal na zebrania 1 lutego 2018r. (czwartek) :
1a  s. 102
1c  s. 2
2a  s. 104
2b  s. 103
3a  s. 5
3b s.  6
3c  s.  3
3d  s. 4

Additional information