Search

Informacja od Kuratora dla rodziców dziecka z niepełnosprawnościa

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnościąznajduje się w zakładce "Dokumenty".

Additional information