Search

Konkurs ekologiczny „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie bierze udział ww konkursie organizowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad selektywnej zbiórki odpadów i stosowanie w praktyce życia codziennego  zasad  ochrony środowiska.

Jednym z zadań konkursowych jest zbieranie  i cykliczne przekazywanie do  spółki  „RADKOM"  odpadów  o  charakterze  surowców  wtórnych: makulatury,  puszek  aluminiowych, butelek plastikowych po napojach, zakrętek od plastikowych butelek po napojach oraz zużytych baterii. W ramach realizacji tego zadania w naszej szkole będzie zorganizowane tzw. „gniazdo recyklingowe” (w korytarzu przy wejściu na halę sportową), z którego raz w tygodniu będą odbierane surowce wtórne. Czas trwania zbiórki: 2.11.2017r. – 30.04.2018r.

 

Organizator  wprowadza  nagrodę dodatkową w  postaci  roweru dla jednego ucznia,  który zbierze i odda w przeliczeniu na sztuki największą ilość puszek aluminiowych, spośród wszystkich uczniów szkół biorących udział w konkursie.

Kolejnym zadaniem jest opracowanie projektu maskotki Spółki „RADKOM” tzw. „Ekomaskotki”. Prace   konkursowe powinny  nawiązywać  do  gospodarki  odpadami,  działalności PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., segregacji odpadów, ochrony środowiska. Prace mogą zostać wykonane w  dowolnej  formie  (rysunku,  grafiki  wraz  z opisem, gotowej już uszytej maskotki itd.), przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i technik. Maskotce można nadać nazwę lub imię, które będą nawiązywać do ekologii, selektywnej zbiórki, ochrony środowiska, nazwy spółki RADKOM, itp. Zadanie realizować można od 02.11.2017r. do 25.02.2018r.

Regulamin konkursu „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” i informacje dotyczące liczby punktów za wykonanie zadań konkursowych będą dostępne na stronie: http://radkom.com.pl/ w zakładce Konkurs Szkoła Przyjazna  Środowisku.

Szkolny koordynator akcji ekologicznych:

Andrzej Szczepanek

 

Additional information