Search

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”

Jan Paweł II

Wolontariat to bezinteresowna pomoc innym. Również w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. Klub cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga coraz więcej uczniów chętnych do pracy na rzecz innych. W bieżącym roku szkolnym została wybrana Rada Wolontariatu w składzie:

  1. Milena Brejtkop
  2. Martyna Puton
  3. Emilia Dams
  4. Maria Snopek
  5. Adam Grzegorczyk
  6. Mateusz Hombek

Wolontariuszom życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz innych.

Zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do działań w Szkolnym Wolontariacie.

Opiekunowie SKW : Aneta Wątorska, Katarzyna Kosmala

Additional information