Search

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 29 września 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – ŚDTM, zwany również WMTDay (ang. World Multiplication Table Day). Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. W tym roku ŚDTM obchodzony był 29 września 2017 roku. Tego dnia szkoły z różnych stron świata uczestniczą w wydarzeniu, którego celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. W bieżącym roku swój udział zgłosiło 3883 szkoły z całego świata, w tym 3717 z Polski.

 

Organizatorem Głównym ŚDTM jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego.

Przygotowania do ŚDTM zaczęły się od pierwszych dni września. Uczniowie w tym czasie przygotowywali plakaty, ozdabiali szkołę tematycznymi dekoracjami. Aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia poprzez różne formy „tabliczkowych” gier i zabaw. 

W piątek, na trzeciej godzinie lekcyjnej, „tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas krótkich egzaminów . Uczniowie klas od III do VII wypełniali losy z pięcioma działaniami mnożenia lub dzielenia. Mieli na to trzy minuty. Jeżeli wszystkie działania wykonali poprawnie, otrzymywali odznakę i Certyfikat EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

W szkole powołane zostały cztery Patrole  Egzaminacyjne, w skład których wchodzili uczniowie: I –Oliwia Jabłońska, Natalia Musiał,  Aleksandra Pisarek (kl. VIIc),  II – Mikołaj Główka, Julia Szczepanek (kl.VIIc) i Hombek Mateusz kl. VIIb,  III – Oliwia Kowalczyk, Dawid Kupisz, Maria Snopek (kl. VIIb),  IV – Barbara Cieślakowska, Nadia Drabik, Oliwia Ziółek (kl. VIIa).

Patrole te, pod opieką nauczycieli p. E Bińkowskiej, p. R Chlibiuk, p. K Kosmali i p. A Kościowskiej, przepytywały na długiej przerwie chętnych uczniów i dorosłych (dyrekcję, nauczycieli, administrację, obsługę, rodziców). Na każdego, bez względu na wynik egzaminu, czekał słodki poczęstunek.

Jeden Patrol wyruszył w miasto z „ tabliczkowymi losami”. Odwiedził m.in. Komisariat Policji na Borkach, Dom Kultury Borki, Bibliotekę Miejską na Borkach, Przychodnię NZOZ na ul. Krasickiego, Publiczne Przedszkole nr 19. Przepytywał też napotkanych przechodniów. Dorośli nie ukrywali obaw przed uczniami ze swojej tabliczkowej wiedzy. Jakaż była ich radość z pomyślnie zdanego egzaminu.

Tak w szkole, jak i w mieście największe kłopoty sprawiły działania: 8×7,  9×6 i 9×7.  W „tabliczkowych potyczkach”, w naszej szkole, najlepszą okazała się klasa VIa, w której 80,7% uczniów otrzymało tytuł EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Uczniowie i dorośli świetnie się bawili i już czekają na kolejną akcję w przyszłym roku.

 Koordynator Alicja Kościowska                                                                           

                                                                                                                                                                                 

Additional information