Search

Szukaj pomocy u logopedy dla swojego dziecka

Mowa dziecka może być zrozumiała dla każdego odbiorcy

•    Wyraźna
•    Płynna
•    Swobodna

Jeżeli zauważysz nieprawidłowości zgłoś się do logopedy!

Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedycznym wyposażonym we wszystkie pomoce:
•    Komputer z oprogramowaniem
•    Wibrator do stymulacji języka
•    Echo kolektor
•    Materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalenia głosek
•    Gry i zabawy dydaktyczne

RODZICU JAK ROZWIJA SIĘ MOWA TWOJEGO DZIECKO   

Dziecko 3-letnie powinno porozumiewać się z otoczeniem za pomocą zdań, a jego zasób powinien obejmować 1500 słów (rzeczowniki, czasowniki; winno umieć zróżnicować dźwięki)
•    Wszystkie samogłoski
A e o u i y ą ę
•    Następne spółgłoski
P (pas)   pi (pies)   b (buty)   Bi (bila)   m (mama)
T (tata)   d (dom)   n (noga)   ni (niebo)   l (lala)
Li ( listek)   j (jagoda)   Si (siano)   zi (ziemia)   ci (ciocia)
Chi (Chiny)   k (kot)   ki (kino)   g (guma)   gi (gil)
Ch (chata)

W wieku 4 lat dziecko powinno wymawiać formy przymiotnikowe, zaimkowe w wymowie czynnej i wymawiać głoski
S (sanki)   Z (zupa)   C (cebula)   Dz (dzbanek)
Zasób słów obejmować powinien 2000.

Jako 5-latek powinien wymawiać
Sz (szafa)   Ż (żaba)   Cz (czapka)   Dż (dżem)   R (ryba)
Zasób słów 5-latka to 2500, a 6-latka 4000 i powinien budować zdania 7 wyrazowe.

7-latek powinien artykułować wszystkie głoski.

•    Czy Twoje Dziecko Potrafi Tak Mówić???
•    Czy Wiesz, że Twoje Dziecko jak będzie mówiło w kl. „O” tak będzie pisało w kl. I-szej!!!

Dekalog dla rodziców
Jak rodzice mogą wspierać kształtującą się mowę dziecka:
1.    Słuchaj uważnie i reaguj na to co dziecko mówi, jakie informacje chce przekazać, a nie jak mówi.
2.    Pozwól dziecku zakończyć wypowiedź bez przerywania.
3.    Utrzymuj kontakt wzrokowy, gdy mówi, a gdy jesteś zajęty, powiedz dziecku, że mimo tego go słuchasz.
4.    Unikaj uzupełnienia, kończenia wypowiedzi za dziecko.
5.    Poświęć chociaż 15 minut dziennie na rozmowę z dzieckiem w zrelaksowanej spokojnej atmosferze.
6.    Daj odczuć dziecku, że je kochasz, lubisz spędzać z nim czas, szanujesz je.
7.    Zadawaj jedno pytanie w danym momencie.
8.    Rozwijaj zainteresowania dziecka.
9.    Nie poprawiaj, nie krytykuj i nie zmieniaj stylu wypowiedzi dziecka.
10.    Zachęcaj do częstego śpiewu i deklamacji.
11.    Zwolnij tempo życia domowego. Nie postępuj tak, jakby wszystko miało być zrobione na wczoraj.

Opracowanie: mgr Anna Kaczmarczyk

Additional information