Search

Konkurs na logo projektu

Konkurs na logo projektu ERASMUS+

Green schools for a bright green future – small steps can make a difference

Ekologiczne szkoły dla ekologicznej przyszłości, małe kroki - duża zmiana!

1.Projekt logo należy wykonać w programie graficznym (np. paint)

2. Logo musi zawierać:

-tytuł projektu w języku angielskim (podany powyżej)

-flagi krajów szkół partnerskich (Niemcy, Litwa, Polska, Portugalia, Grecja, Hiszpania)

-czas trwania projektu: 2020-2022

-element ekologiczny nawiązujący do tematu projektu

-logo Erasmus+ (należy skopiować ze strony https://tiny.pl/7s17r )

3. Projekty proszę przesyłać do 22.12.2020 na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

lub

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

4. Pięć najciekawszych projektów będzie zaprezentowanych na stronie internetowej szkoły oraz weźmie udział w międzynarodowym konkursie na logo w/w projektu.

Uczniowie pięciu wyróżnionych projektów otrzymają oceny celujące z plastyki i informatyki oraz nagrody rzeczowe.

Tabela mobilności

Projekt: Green schools for a bright green future - small steps can make a difference

Koordynator: Niemcy

Kraje uczestniczące: Polska, Litwa, Hiszpania, Portugalia, Grecja

Lata: 01.09.2020- 31.08.2022

 

ID

Tytuł działania

Kraj organizujący spotkanie

Rodzaj działania

Termin

Liczba uczestników

(uczniów)

Liczba osób towarzyszących

(n-li)

C1

Let's minimize our

ecological

footprint

Niemcy

Krótkotrwała wymiana grupy uczniów

11.2020

15

10

C2

Our climate and

the forests

Polska

Krótkotrwała wymiana grupy uczniów

03.2021

15

10

C3

Our future

belongs to us:

ecologically clean

machine

Litwa

Krótkotrwała wymiana grupy uczniów

05.2021

15

10

C4

Think about food

Hiszpania

Krótkotrwała wymiana grupy uczniów

09.2021

15

10

C5

Understand,

Care, Act!

Portugalia

Krótkotrwała wymiana grupy uczniów

03.2022

15

10

C6

Get to know and

help to save the

endangered

animals

Grecja

Krótkotrwała wymiana grupy uczniów

05.2022

15

10

Zadania do wykonania

Erasmus KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Green schools for a bright green future - small steps

can make a difference

2020-2021

Koordynator: Niemcy

Partnerzy: Litwa, Polska, Portugalia, Hiszpania, Grecja

 

ID

RODZAJ DZIAŁANIA

TERMIN

OPIS

P1

Działania projektowe

09.2020

- stworzenie tablicy Erasmusa

- tworzenie zespołów projektowych

- prezentacja szkoły, miasta i regionu, quizy geograficzne z wykorzystaniem aplikacji Learning Apps

- konkurs na logo w każdym kraju

- quizy online o krajach partnerskich

C1

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

11.2020

Tytuł spotkania:

Let's minimize our ecological footprint

P2

Działania projektowe

11.2020

- przygotowanie kwestionariusza audytowego na temat zużycia wody w szkole (Niemcy):

obliczenia średniego zużycia wody na jednego ucznia/porównanie wyników ze szkołami partnerskimi (lekcja matematyki)/dyskusja online nt wyników/webinar nt oszczędnego korzystania z wody

P3

Działania projektowe

12.2020

-przygotowanie krótkich historyjek video o obchodach Bożego Narodzenia w danym kraju

-tworzenie prezentów z materiałów pochodzących z recyklingu

-kiermasz bożonarodzeniowy

-kartki świąteczne

P4

Działania projektowe

02.2021

-przygotowanie ankiety audytowej dotyczącej zużycia energii w domu i szkole (Litwa)

-tworzenie plakatów dotyczących energii (lekcja plastyki)

C2

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

03.2021

Tytuł spotkania:

Our climate and the forests

P10

Działania projektowe

04.2021

-przygotowanie kwestionariusza nt ochrony zagrożonych zwierząt

i owadów (Grecja)

- tworzenie interaktywnych map o zagrożonych gatunkach zwierząt

i owadów w danym kraju

-spotkania z doradcami ekologicznymi/pszczelarzami – debaty

-tworzenie ‘hoteli’ dla owadów

-sadzenie krzewów, kwiatów, ziół

P5

Działania projektowe

04.2021/

-przygotowanie ankiety audytowej dotyczącej zieleni w szkolnych ogrodach (Polska)

-zorganizowanie w szkole wydarzenia skupiającego się na poznawaniu przyrody i jej ochronie

-obchody Dnia Ziemi 2021

-sadzenie drzew wiśni/budowanie karmników

C3

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

05.2021

Tytuł spotkania:

Our future belongs to us: ecologically clean machine

P11

Działania projektowe

06.2021

-ocena i upowszechnianie projektu

-pisanie raportu końcowego

P6

Działania projektowe

06.2021

-ankieta audytowa dotycząca nawyków recyklingu w szkołach

i domach/przeprowadzenie audytu (Niemcy)

-miniprojekt nt zmniejszenia zużycia plastiku w domu/historia obrazkowa

P7

Działania projektowe

07.2021

-poszukiwanie najaktywniejszego sportowca wakacji

-stworzenie kalendarza ekologicznego na kolejny rok szkolny (po wakacjach)

C4

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

09.2021

Tytuł spotkania:

Think about food

P8

Działania projektowe

09.2021

-przygotowanie kwestionariusza audytowego nt żywności (Hiszpania)

-przygotowanie tradycyjnego, lokalnego posiłku z każdego kraju partnerskiego (wymiana przepisów)

P9

Działania projektowe

12.2021

-przygotowanie audytu na temat transportu i jakości powietrza (Portugalia)

C5

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

03.2022

Tytuł spotkania:

Understand, Care, Act!

C6

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

05.2022

Tytuł spotkania:

Get to know and help to save the endangered animals

 

 

 

 

O projekcie

We wrześniu 2020r nasza szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+ Ka2 wymiana dobrych praktyk:

Green schools for a bright green future- small steps can make a difference.

Projekt, którego koordynatorem jest szkoła w Hemer, Niemczech przewidziany jest na lata 2020/2022 i skierowany do uczniów klas 6-8.

W projekcie biorą udział szkoły z Litwy, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Polski.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i zachowań proekologicznych wśród społeczności szkolnej oraz podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska. Uczniowie będą również poszerzali swoją wiedzę w zakresie znajomości języków obcych. Uczestnictwo w projekcie znacząco wpłynie na poprawę umiejętności komunikacyjnych uczniów.

 

Additional information