Search

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego:

 - Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Prosimy o złożenie Potwierdzenie Woli zapisu dziecka w oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Druki są do pobrania w szkole, lub można pobrać poniżej.

 -  Potwierdzenie woli zapisu dziecka w oddziale przedszkolnym

Additional information