Search

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu:

 - Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu

Od 26 marca – do 8 kwietnia 2021r. – prosimy o złożenie Potwierdzenie Woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Druki są do pobrania w szkole, lub można pobrać poniżej.

 -  Potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole

Additional information