Search

Konkurs plastyczny "Polscy sportowcy na olimpiadach"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POLSCY SPORTOWCY NA OLIMPIADACH ”

1. Cele konkursu:

 • przybliżenie postaci polskich sportowców biorących udział w olimpiadach,
 • popularyzacja wiedzy olimpijskiej,
 • krzewienie uniwersalnych wartości sportu,
 • zachęcenie dzieci do interesowania się sportem,
 • rozwijanie szacunku do symboli tradycji narodowych, regionalnych
 • edukacja artystyczna dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników, popularyzacja działań plastycznych.

 

2. Uczestnicy konkursu:

            Uczniowie klas 1-3 (I kategoria wiekowa) oraz 4-8 (II kategoria wiekowa)

 

3. Warunki konkursu:

 • prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia,
 • uczeń może zgłosić tylko jedną pracę,
 • technika wykonania prac dowolna, format A3,
 • prace przestrzenne, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,
 • na odwrocie należy podpisać pracę: imię i nazwisko( klasa – wiek).

 

4. Kryteria oceniania prac:

 • zgodność z tematem,
 • oryginalność rozwiązań,
 • samodzielność,
 • staranność,
 • wrażenie artystyczne.

 

5. Prace plastyczne należy składać w terminie do 19 marca 2021 roku

    (pudełko wystawione w holu szkolnym przy portierni lub do świetlicy szkolnej).

 

6. Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i upominki.

 

7. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.

 

Organizator:

            Edyta Jędryszek, Ilona Górniewska

Additional information