Search

Dyżury pedagogiczne nauczycieli

Szanowni Państwo

Informuję, że od 21 września br. szkolnego zostają uruchomione dyżury pedagogiczne nauczycieli – harmonogram w załączeniu. W czasie dyżuru możecie się Państwo kontaktować z nauczycielem telefonicznie nr 509 440 548.

Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami jest e dziennik, który jest szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa. Opcjonalnie dopuszczalne są inne platformy i portale służące do komunikacji w Internecie, pod warunkiem, że spełniają one warunki bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni. Każdy Rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia z jego dzieckiem za pomocą dziennika elektronicznego lub mailowo. Nauczyciel jest zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.

Dyżury nauczycieli

Additional information