Search

Wizyta gości z Europy - ERASMUS PLUS

W dniach 18-22.03.2019r. w ramach projektu Erasmus+ „Zdrowa dawka mediów społecznościowych”  gościła w naszej szkole delegacja uczniów i nauczycieli z Litwy, Portugalii, Grecji i Niemiec. Podczas pobytu w szkole goście zwiedzili szkołę, zapoznali się z metodami nauczania, prowadzili zajęcia związane z mediami społecznościowymi. Uczniowie z Europy mieli okazję poznać życie rodzinne swoich rówieśników, mieszkając w ich domach. W kolejnym dniu zwiedzili Kraków, biorąc udział w grze miejskiej, wykorzystując media społecznościowe, dzięki czemu  zwiedzili wiele ciekawych miejsc ukrytych w głębi miasta. Ponadto poznali niektóre zabytki Radomia, uczestniczyli w spotkaniu z władzami miasta oraz odwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie pracowali nad kolejnymi zadaniami projektu. Uczestnicy projektu będąc w Warszawie odwiedzili gmach Telewizji Polskiej, gdzie poznali najciekawsze telewizyjne studia oraz nowoczesne techniki przekazywania informacji. Pobyt w naszym kraju bardzo im się podobał. Powiedzieli, że tu wrócą.

 

 

Wizyta w Niemczech

Na przełomie lutego i marca w Hemer w Niemczech odbyła się pierwsza wymiana uczniów ze szkół partnerskich podczas której uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzali szkołę, brali udział w zajęciach, pracowali nad zadaniami wynikającymi z harmonogramu oraz poznawali tradycje i kulturę naszych zachodnich sąsiadów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 6a: Martyna Bilińska, Kacper Kawałek i Patryk Mazur. Podczas tej wizyty uczniowie przebywali u rodzin uczniów ze szkoły w Hemer.

Wizyta na Litwie

Kolejna wizyta w ramach wymiany partnerskiej odbyła się w kwietniu w Kownie na Litwie. Brało w niej udział 10 nauczycieli oraz 15 uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie klasy 7c: Oliwia Jabłońska, Natalia Musiał oraz Kacper Jagiełło. Podczas wizyty delegacje wszystkich krajów zwiedzili szkołę, zapoznali się z systemem edukacyjnym szkoły na Litwie, pracowali nad zadaniami, prowadzili i uczestniczyli w zajęciach oraz zwiedzali Kowno i Wilno.

Do obejrzenia szerszej relacji z tej wizyty zapraszamy pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=iw_bpPp6gKs&feature=youtu.be 

Opis projektu

Projekt zatytułowany jest "Zdrowa dawka mediów społecznościowych". Pomysł zrodził się z życia codziennego, kiedy obserwowaliśmy nasze własne dzieci i uczniów w szkole. Nie ma wątpliwości, że media społecznościowe stały się istotną częścią codziennego życia większości ludzi, od sprawdzania Facebooka i Twittera po publikowanie blogów, wpisów na Pinterest i przesyłanie filmów z YouTube filmy wideo.

Głównym celem kadry nauczycielskiej jest opracowanie odpowiednich strategii nauczania mediów społecznościowych, które mogą prowadzić do twórczego uczenia się oraz produktywnego podejścia do tworzenia mediów społecznościowych w ramach stałego rozwoju osobistego i zawodowego.
Naszym celem jest stworzenie  uczniom możliwości postrzegania mediów społecznościowych jako czegoś, co powinno być wykorzystywane efektywnie, a nie dewaluowane w szkołach. Uczniowie nauczą się korzystać z mediów społecznościowych jako ważnego narzędzia. Dzięki rozwijaniu wszystkich działań projektowych nasi uczniowie zdobędą klucz kompetencji do udanego życia, naucza się rozwiązywania problemów, refleksji, kreatywności, krytycznego myślenia, uczenia się, podejmowania ryzyka, współpracy i przedsiębiorczości. Ponadto poprawią swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Jesteśmy zespołem pięciu krajów o podobnych doświadczeniach związanych z tematem projektu i wspólnie pracowaliśmy nad tym samym tematem, który interesuje wszystkich uczestników - aktywne metody, technologie informacyjno-komunikacyjne i umiejętności społeczne, media społecznościowe jako narzędzie podczas lekcji. Ale przede wszystkim chcemy dzielić się naszymi innowacyjnymi podejściami do nauczania.

Zespół projektowy składa się z nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Można je nazwać innowacyjnymi i skłonnymi do eksperymentowania z nowymi pomysłami, metodami i podejściami. Uczestniczyli w różnych projektach europejskich i seminariach poświęconych nowym metodom uczenia się, działaniom, a także brali udział w projektach Comenius jako członkowie zespołu. Ponad połowa kluczowych osób posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności w zakresie ICT.
Grupa docelowa uczniów liczy od 9 do 15 lat i została wybrana na podstawie tego, że dzieci i młodzież stanowią jedną z największych grup konsumentów medialnych w społeczeństwie. Obecny projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji medialnej oferowanej tej grupie docelowej. W zajęciach  uczestniczyć będzie 60 uczniów z 5 uczestniczących szkół. Młodzież ta jest komunikatywna, kooperatywna, społeczna, entuzjastyczna, kreatywna, zdolna do pracy zespołowej i pełnienia roli lidera. Oprócz dobrych umiejętności społecznych i osobistych mają dobrą znajomość języka angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tak więc 100 uczestników będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie. Co więcej  zespół ten zaangażuje całą społeczność szkolną ze swoich krajów, aby aktywnie uczestniczyć w tym projekcie (co najmniej 8 000 osób).

Lekcja otwarta Social Media

Uczniowie klas 7a i 7b wzięli udział w lekcji otwartej "Healthy Dose of Social Media". Lekcja miała na celu zapoznanie uczniów z tematyką projektu Erasmus+, w którym nasza szkoła bierze udział, jak również ukazanie pozytywnego i negatywnego wpływu mediów społecznościowych na nasze życie, kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i oceny przekazów medialnych oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania niebezpieczeństw płynących z kontaktu z negatywną informacją medialną. Zajęcia łączyły elementy języka angielskiego z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Uczniowie przy pomocy różnych urządzeń technicznych (komputer, tablica interaktywna, telefony komórkowe) wykonywali zadania w języku angielskim dotyczące tematyki mediów społecznościowych. Na koniec uczniowie w grupach wykonali i zaprezentowali plakaty przedstawiające wady i zalety mediów społecznościowych. Dzieci mogły również ocenić lekcję, korzystając na swoich telefonach z platformy Answergarden. Wszystkie oceny uczniów były pozytywne.

 

 

 

Podkategorie

Additional information